Dotace na chodníky

Proportion

Podporované aktivity:

  • Výstavba, rekonstrukce nebo úpravy chodníků
  • výstavba, rekonstrukce nebo bezbariérové úpravy nástupišť linkových spojů a veřejné hromadné dopravy podél autobusových zastávek
  • výstavba, rekonstrukce nebo stavební úprava vlastních autobusových zálivů
  • výstavba nebo rekonstrukce přechodů pro chodce, které navazují na chodníky
  • výstavby nebo rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů pro chodce, které navazují na chodníky

Výše podpory:

  • Maximálně do výše 85 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 20 mil. Kč

Oprávnění žadatelé:

  • Obce

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 15. 10. 2019