Dotace na sociální bydlení

Proportion

Podporované aktivity

 • Z dotace lze pořídit:
 • novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu;
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt;
 • stavební úpravu bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;

Výše podpory:

 • Maximálně do výše 100 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace – 6 mil. Kč

Oprávnění žadatelé:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna)
 • Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny)

 


Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: Výše dotace je až 100% nákladů na výstavbu. Příjem žádostí o dotaci byl zahájen a výzva je průběžná, žádosti tedy budou přijímány až do vyčerpání alokace v pořadí, v jakém byly podány.