Řízení projektu

Úspěšným schválením Vaší žádosti a přidělením dotace to teprve začíná. V realizační fázi projektu je nutné splnit veškerá kritéria dotace a dohlédnout na správné provedení jednotlivých částí projektu. To s sebou nese přípravu komplexní právní dokumentace, aktualizace a detailní upřesnní harmonogramu projektu, dílčí čerpání dotace atd.

Ani ve fázi realizace nezůstanete sami:

  • smlouvy a dokumenty k financování
  • smlouvy se zaměstnanci i dodavateli služeb
  • monitorovací zprávy o projektu
  • Inženýrskou činnost
  • žádosti o čerpání

Chcete nezávaznou konzultaci zdarma?
Neváhejte nás kontaktovat