MAS NAD ORLICÍ – Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

Proportion

Podporované aktivity

•rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II., III. třídy místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení

• rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy

• rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší


Výše podpory:

  • Maximálně do výše 95 % celkových uznatelných nákladů akce.

Oprávnění žadatelé:

  • obce
  • organizace zřizované nebo zakládané obcemi
  • dobrovolné svazky obcí

 


Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 31.10.2019