Dotace na techniku pro lesní hospodářství

Proportion

Z dotace lze pořídit:

 • stroje a technologie (včetně koně a vleku za koně k vyvážení dříví) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví
 • stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • stroje pro přípravu půdy před zalesněním
 • stroje, technologie, zařízení a stavby pro lesní školkařskou činnost (dotaci nelze poskytnout na závlahové systémy)
 • stroje a zařízení pro údržbu a opravy lesních cest
 • mobilní stroje pro sortimentaci a pořez dříví

Výše podpory:

 • Maximálně do výše 50 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Minimální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 Kč na projekt.
 • Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou 10 000 000 Kč na projekt.

Oprávnění žadatelé:

 • Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

Termíny:

 • termín podání žádosti od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.