Příprava žádostí o dotaci

Konzultujeme a připravujeme dotační žádosti a to jak z fondů EU, tak národních dotací. Připravujeme projekty a projektové žádosti. Klientům vyhledáváme aktivně vhodné dotační tituly.

V průběhu zpracování žádosti o dotaci pro vás zajistíme všechny odborné náležitosti. Vypracujeme studii proveditelnosti. Zaregistrujeme vás do systému pro podávání dotací. Zkompletujeme přílohy k žádosti o dotaci.

  • Zaregistrujeme žádost o dotaci
  • Vytvoříme harmonogram a rozpočet
  • Nastavíme indikátory pro úspěch projektu
  • Provedeme studii proveditelnosti
  • Zkompletujeme přílohy k žádosti o dotaci

Chcete nezávaznou konzultaci zdarma?
Neváhejte nás kontaktovat